Doelstelling

De Stichting Kunstpromotie Leeuwarden is opgericht in 1995 en een initiatief van en voor kunstenaars en in kunst geïnteresseerden.

De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:
• Het organiseren van tentoonstellingen, manifestaties en bijeenkomsten
• Het zo mogelijk organiseren van een Open-Atelierroute in Leeuwarden
• Het werven van donateurs en en sponsors

Doelgroepen
Doelgroepen voor onze manifestaties zijn, naast de al in kunst geïnteresseerden ook talentvolle jongeren, de kunstenaars en kunst-consumenten van de toekomst.

Historie
De kunstenaars Lode Pemmelaar en Antje Renske Post hebben hierin een groot aandeel gehad.